Mladečské jeskyně

Největší jeskynní systém v Mladečském krasu pod vrchem Třesínem vytvořily pradávné vodní toky. Těmto jeskyním se kdysi říkalo také Bočkova díra nebo Fürst Johanns Höhle.

Jeskyně tvoří převážně horizontální velmi členitý systém chodeb a domů. Pro systém je charakteristická zvláštní modelace stěn a stropů s krápníkovou výzdobou.

Mladečské jeskyně jsou zároveň archeologickou lokalitou světového významu. Kromaňonci zde prokazatelně žili již před 31 tisíci lety. To z místa dělá nejstarší, největší a nejseverněji položené sídliště tohoto typu člověka. Nálezy prokazují, že kromaňonci byli kanibalové. Zachovaly se po nich kamenné a kostěné nástroje, zbraně a ozdoby. Dochovalo se dokonce i jejich pravěké ohniště.

V jeskyních se podařilo najít také pozůstatky vyhynulých zvířat včetně mamuta, jeskynního lva a jeskynního medvěda.

Hlasování

Svůj hlas můžete dát pamětihodnosti uvedením e-mailové adresy a kliknutím na tlačítko "Hlasovat". Na uvedenou adresu vám přijde mail, kterým svůj hlas potvrdíte.