Dřevěná monstrance ze Špiček

Unikátní monstrance z 15. století pocházející z kostela sv. Šimona a Judy ve Špičkách. V roce 1885 byla darována olomouckému Vlasteneckému spolku muzejnímu. V roce 2014 ji nechalo zrestaurovat Vlastivědné muzeum v Olomouci. 

Dílo je nejstarší dřevěnou monstrancí v České republice. Neznámý autor ji vyřezal z lipového dřeva, což z ní společně s původním barevným provedením činí středoevropskou raritu. 

Původním domovem monstrance byla obec Špičky nedaleko Hranic, která patří k vůbec nejstarším sídlům na Moravě. Zdejší kostel byl údajně založen jako druhý svatostánek na Moravě samotnými slovanskými věrozvěsty Cyrilem a Metodějem. Špičky byly důležitým bodem na Jantarové stezce, obchodní cestě z Baltu na Jadran.

Hlasování

Svůj hlas můžete dát pamětihodnosti uvedením e-mailové adresy a kliknutím na tlačítko "Hlasovat". Na uvedenou adresu vám přijde mail, kterým svůj hlas potvrdíte.