Rychlebské stezky v Černé Vodě

Rychlebské stezky jsou sítí tras upravených speciálně pro horská kola. Trasy různých délek a obtížností měří dohromady 60 kilometrů.

Iniciátoři myšlenky se inspirovali ve Walesu, kde mají traily pro horská kola více než patnáctiletou tradici. Využili přitom terén Sokolího vrchu, který charakterizuje terén s žulovými balvany, skalkami, bukovými lesy a zatopenými lomy. Stezky vedou částečně po někdejších loveckých cestách, které autoři hledali pomoci staré německé mapy.

Staré cesty široké 50 až 80 centimetrů často vznikly ručním skládáním kamene. Bylo nutné vybrat nejzachovalejší úseky a ty pospojovat do ucelených tras.

Rychlebské stezky začínají i končí v obci Černá Voda, která díky nim lákají velké množství turistů.

Hlasování

Svůj hlas můžete dát pamětihodnosti uvedením e-mailové adresy a kliknutím na tlačítko "Hlasovat". Na uvedenou adresu vám přijde mail, kterým svůj hlas potvrdíte.