Vodní dílo Nečíz v Litovli

Nečíz je jedním z šesti ramen řeky Moravy, které protékají Litovlí. Název vznikl pravděpodobně podle středověkého slova Nečeti - téci.

Za litovelskou radnicí teče úzkou Šerhovní uličkou. Noří se pod radniční věž, která tvoří současně most. Před radnicí se Nečíz opět ukazuje a zdejší kamenné schody umožňují přístup k vodní hladině. Pak nepozorovaně protéká pod celým náměstím Přemysla Otakara.

Celé zaklenování Nečízu pod náměstím Přemysla Otakara v délce 140 m probíhalo postupně v době přibližně před 300 lety. Při revitalizaci náměstí Přemysla Otakara v roce 2014 byl odhalen kamenný most o délce osm a půl metru a šířce sedm metrů s dochovanou dlažbou, který se klene přes vodu jedním obloukem.

Hlasování

Svůj hlas můžete dát pamětihodnosti uvedením e-mailové adresy a kliknutím na tlačítko "Hlasovat". Na uvedenou adresu vám přijde mail, kterým svůj hlas potvrdíte.